Steunpunt minima st houvast heerenveen
Kerstpakket voor chronisch zieke met laag inkomen hard nodig
We maken ons als Stichting sterk voor degenen die als zwakkeren te boek staan. Dat kan te maken hebben met mobiliteit, inkomen en net niet in aanmerking komen voor de Voedselbank.
 
Om deze ca. 50 adressen een onvergetelijke Kerst 2021 te geven vragen we hulp aan bedrijven, winkeliers, particulieren. Onze doelgroep werd al beperkt dmv diverse bezuinigingen en ook de bewegingsruimte werd aangetast. Het gevoel van eenzaamheid neemt toe.
Wilt U (of een deel van) uw Kerstpakket afstaan of in een andere vorm ( tegoedbonnen) ondersteunen dan zorgt u samen met ons voor een lichtpuntje.
Wilt u liever losse artikelen doneren ook van harte welkom!
We hopen van harte dat we ook dit jaar bij 50 adressen voor de deur kunnen staan en een lach op het gezicht kunnen geven.
Heel hartelijk bedankt!
Stichting Houvast
 
CJABosma (secr.) van Dekemalaan 3 Heerenveen 8442BA tel. 0513-632329 Banknr.: NL03 Rabo 0132 8845 69
Stichting Houvast is vraagbaak voor mensen met een minimuminkomen met een inloop-spreekuur op woensdag tussen 9-12 u. op de Herenwal 2 Heerenveen. De Stichting helpt bij invullen van formulieren, het schrijven van brieven en bezwaarschriften. Ook helpt zij op gebied van werk, zorg, inkomen en sociale wetgeving. Deze hulp is gratis. Er is geen pasje nodig.
Zij is on-afhankelijk van politiek - instanties - en werkt op basis van medemenselijkheid.
 

 

Net zoals voorgaande jaren is ook de VEGA-kaart welkom voor onze kerst-actie. ( wilt u deze eerst activeren? anders kunnen we er geen gebruik van maken) Tegoedbonnen zijn so-wie-so altijd welkom! Helaas vernamen we vandaag dat we niet in aanmerking zijn gekomen voor de Univé banketstaven; binnen een paar uur bleek alles op te zijn, dus helaas. We zijn echter vol goede moed om ook dit jaar de decembertijd voor degenen die tussen de wal en het schip zijn gevallen een verwarmende verrassing te geven. Helpt u mee? 

 

 

Steunpunt Minima 2021 hét vangnet voor de mensen tussen de wal en het schip ..

Op 17 oktober j.l zijn we weer gestart met de inzameling van houdbare levensmiddelen en zelfverzorgende middelen. Wat voor veel mensen als iets heel normaals wordt beschouwd is voor een andere groep luxe. We verrassen en ondersteunen in december een doelgroep die door het beleid niet in aanmerking komt voor hulp. Dit kunnen alleenstaande of eenzame ouderen zijn, chronisch zieken en/of werkende armen die door een opeenhoping van meer-kosten netto weinig bestedingsruimte overhouden.

 

Onze jaarlijkse decemberactie "Hart voor Minima" heeft de vrijwilligers klaar staan om zo nodig in te pakken, rond te brengen. We hebben ca. 65 adressen momenteel in ons bestand die dit heel goed kunnen gebruiken. Wilt U als bedrijf iets afstaan voor dit steuntje in de rug of een bedrag storten om dit te bewerkstelligen horen we graag van u. Wilt u als particulier ondersteuning geven mag dat natuurlijk ook! Ook kant en klare pakketten zijn welkom! zo ook tegoedbonnen, cadeaubonnen. 

Voor de financiële bijdrage kunt u storten op banknr. NL03 RABO 0132 8845 69 tnv Stichting Houvast " Hart voor Minima". Bij voorbaat dank !

We spreken de hoop uit dat we ook dit jaar een fantastische verrassing kunnen verzorgen!

 

 

Lieve mensen, we glijden al weer naar eind augustus toe en dankzij uw giften veel mensen kunnen ondersteunen. Soms met noodzakelijke spullen maar ook soms met iets extra's, dankzij een aantal luxere giften. Nieuw ondergoed, nieuwe eau de toilette en mannen/vrouwen deodorant. Een hele verassing! Via ons spreekuur vernamen we ook de drempels die de mensen ervaarden om te kunnen doen wat eigenlijk heel  "normaal "is; ontspannen. Iedere dag is een strijd om rond te komen. Desondanks zijn er steeds meer mensen die , afhankelijk van mobiliteit en ruimte, eigen eetbare spullen laten groeien. En ruilen. En verder...werd de koninginnenpage gesignaleerd in Heerenveen. Ook in m'n eigen tuin! En wel op 8 en 13 augustus, beide keren rond het late middaguur. Of dit door alle opgezette kruidentuintjes komt of de bekende zwoele zuiderwind  weet ik niet maar wat een schoonheid!   

Na lange tijd vanuit thuiswerken alles gaande te houden zijn we kort geleden weer gestart vanuit het aanspreekpunt op de Herenwal 2.  Tot vreugde van onze bezoekers. Noodvoorzieningen , houdbare voeding, soms kleding en was en douche benodigdheden werden na screening  aan huis bezorgd door vrijwilligers. De bezuinigingen in het Sociale Domein zijn al jaren bezig , ook de prijsverhogingen, terwijl het lagere inkomen bijna hetzelfde blijft. De groep die door een cumulatie van extra kosten ook extra uitgaven heeft valt buiten de boot van het beleid. Men kijkt alleen naar inkomsten. Het besteedbare wordt minimaler. We zijn daarom ook blij met de ondersteuning van broden en voedingsmiddelen en soms zelfs onder en bovenkleding in nieuwstaat voor de inmiddels chronisch zieke volwassenen. Helaas waren er dit jaar geen gratis acties in de vorm van een dagje uit omdat dit door "corona" niet gerealiseerd kon worden. En dat spijt ons oprecht. We volgen verder de ontwikkelingen op de voet wat de begroting betreft van Heerenveen ivm het opnieuw bezuinigingen. En blijven achter de schermen inspringen als dat nodig is.    

De Kerstactie 2020 werd ondersteund door het gemeentebestuur van Heerenveen,  Heerenveense ondernemingen (Haarsma Food, Keurslagerij van der Meer en Scherp in Veiligheid) en de Heerenveense Ondernemers Vereniging. Dit prachtige gebaar werd via de inzet van diverse vrijwilligers aan huis gebracht bij diegenen die geen hulp  kunnen krijgen van een voedselbank, door ziekte hoge kosten dragen die niet vergoed worden en een aantal eenzame ouderen.

rollade.jpg

“In iedere gemeente leven mensen die het stukken minder hebben getroffen. Een algemene term hiervoor is "minima". Dit kunnen overigens ook Wajongers zijn.  Door verlies van baan, echtscheiding, chronische ziekte enz. Dit is niet aan leeftijden gebonden; ook ouderen , kinderen kunnen hiermee te maken hebben. Verder hebben deze mensen ook te maken met onvoldoende voorlichting en bureaucratie. In de praktijk betekent dit dat vaste lasten al minstens twee maanden achter gaan lopen. De stress die hierbij gepaard gaat doet daarnaast ook geen goed. Daarom werd Stichting Houvast opgezet.” 

oliebollen.jpg

Een hele verrassing!!

Vrijwilligers van de VSP-auto van welzijnsorganisatie Caleidoscoop Heerenveen hebben na drie jaar sparen het totaal van 893 euro aan fooien gedoneerd aan de Stichting Houvast en de Speelgoedbank Heerenveen.

Zij krijgen elk 446,50 euro.

Net als voorgaande jaren hopen wij weer een "Kerst-Verlichting's-Actie " te houden in Heerenveen. Deze is bedoeld om degenen met een laag inkomen, chronisch zieken én geïsoleerde medemens een lichtje te geven. Dit kunnen alleenstaande ouders zijn met jonge kinderen maar ook degenen die net niet voor voedselhulp in aanmerking komen. We hopen dat U wilt ondersteunen middels goederen of afgestaan pakket. Of dat er vanuit het bedrijf pakketten worden afgestaan voor dit doel. Ons streefaantal is 50 dit jaar. Ons Hart voor Minima spreekt...alle beetjes helpen ! ❤ .

Contact /info via pm of 0513-632329 (Carla Bosma secr.)

Speciaal voor de kinderen organiseerden we in de vakantie weer een gratis uitje dankzij Kiwanis Heerenveen. Afhankelijk van de leeftijd waren er 2 mogelijkheden waar men zich voor kon inschrijven. De jongsten mochten gebruik maken van Jumpstyle waar een XL menu bij hoorde en de oudere jeugd kon zich uitleven  bij Lasergame/Battlehouse inclusief een pizza naar keuze en drinken. Beide groepen kwamen  buiten met stralende ogen! En daar doen we het voor! 

Stichting Houvast Heerenveen,

 

In iedere gemeente leven mensen die het stukken minder hebben getroffen. Door verlies van baan, echtscheiding, chronische ziekte enz.

Dit is niet aan leeftijden gebonden; ook ouderen , kinderen kunnen hiermee te maken hebben.

Verders hebben deze mensen ook te maken met onvoldoende voorlichting en bureaucratie. In de praktijk betekent dit dat vaste lasten al minstens 2 maanden achter gaan lopen. De stress die hierbij gepaard gaat doet ook geen goed.

Stichting Houvast werd om die reden opgezet. En geeft hulp via een open spreekuur op woensdagochtend tussen 9-12 uur.

Daarnaast heeft zij de jaarlijkse VERLICHTING'S-Actie in december, een gratis DAGTOCHT buiten Friesland, kinderacties voor 2 leeftijdsgroepen.

Geen van de bestuursleden is politiek gebonden zodat haar onafhankelijkheid geborgd blijft. Zij staan dus nooit op een verkiezingslijst.

Stichting Houvast bestaat uit oprecht betrokken mensen die hun kennis delen, op vrijwillige basis de handen uit de mouwen steken om degenen die dit hard nodig hebben te helpen. Dit kan via mooie kleding, gratis hulp bij procedures, noodvoorziening, gratis brood enóf voedingsmiddelen. Deze worden soms gesponsord/afgestaan.

Voor al het vertrouwen die ons werd geschonken in 2018 zeggen wij hierbij hartelijk dank. We hebben samen heel veel steuntjes in de rug kunnen geven en een extraatje wat meer ruimte gaf.  Met dankbare groet, namens het bestuur en vrijwilligers,

Stichting Houvast Heerenveen

Spreekuur: iedere woensdag  9.00 - 12.00 u.

Herenwal 2 "oer de brêge"

 

secr. : van Dekemalaan 3 8442 BA Heerenveen

tel/fax: 0513632329

Facebook: https://www.facebook.com/steunpuntminima.stichtinghouvastheerenveen

Web: https://steunpunt-minima-st-houvast-heerenveen.jouwweb.nl/

KvKnr: 01081923

Banknr: NL03RABO-0132-8845-69

Dankzij Vermilion Energy  gratis een dagje uit voor minima

 

Eind augustus 2018 werd dankzij Vermilion Energie voor 50 mensen een bijdrage geleverd aan de Hart voor Minima Dagtocht. Dit dagje-uit, helemaal gratis ging naar het Dolfinarium te Hardewijk. Stichting Houvast doet wat zij kan om degenen die weinig besteedbaar inkomen over hebben, volledige en onvolledige gezinnen, een dag aan te reiken waarin ontspannenheid heerst. "Er is niets mooiers dan de blijdschap terug te zien komen in de ogen ". Een lijfspreuk die al jaren gehanteerd wordt. Deze dag werd bekend gemaakt bij oa Facebook, de Voedselbank Heerenveen en andere diverse organisaties die met Armoede te maken hebben. Zij heeft geen bindingen met politieke partijen.
Vermillion Energy kent Stichting Houvast via Hart van Heerenveen . En honoreerde de actie via hun omgevingsfondsfonds. Wat een onderdeel is van het internationale Ways of Caring programma van Vermilion. Het doel is om door middel van maatschappelijke schenkingen toegevoegde waarde te bieden aan de omgeving waarin de onderneming met projecten actief is. In Nederland is Vermilion sinds 2004 actief in de opsporing en winning van aardgas. De steunpunt Minima Stichting Houvast staat bekend om haar tomeloze inzet voor diegenen met een minimaal inkomen Op gebied van voorlichting, gratis kleding - huishoudelijke artikelen een gratis dagtocht, kinderacties en een spreekuur is zij afhankelijk van sponsoren en giften.

HART voor MINIMA

HELP JE MEE? We zijn met onze Stichting Houvast geselecteerd voor een donatie om Heerenveense minima te ondersteunen Met ieder emailadres kun je 1 x stemmen (vergeet niet je stem te bevestigen in de email die je daarna nog krijgt) Ik zet me al jaren in (sinds 1992) voor deze stichting ( zonder politieke betrekkingen) samen met alle vrijwilligers op diverse gebieden. (gebruik Google etc en typ Stichting Houvast Heerenveen in ) Onze postcode is 8442. Het geld komt ten goede aan een gratis dagtocht en gratis actiedag voor kinderen in deze gemeente

https://www.helpnederlandvooruit.nl/doel/stichting-houvast-heerenveen

 

Kinder-actie dagen van Steunpunt Minima Stichting Houvast in Heerenveen: 

 door KIWANIS Heerenveen een groot succes!

 

 

Via een donatie van Kiwanis hebben de minima kids iets meegemaakt waar ze alleen maar van droomden !

 

 

Ook vanuit Jumpstyle prachtige organisatie door het groepsgewijs jumpen ter voorkoming van topdrukte. En de hapjes en sapjes gingen er dankbaar in.

 

We hadden een (mannelijke) poortwachter om de mensen op te vangen, ikzelf bleef binnen aanwezig. Foto ter impressie .

 

 

 

 

Na een voorzichtig begin ivm deze elastische ondergrond hadden de kids nog wel 24 uur door willen gaan !

 

HART VOOR MINIMA-INZAMELINGS-ACTIE


Jaarlijks zorgt Steunpunt Minima Stichting Houvast ervoor dat chronisch zieken / minima die net niet in aanmerking komen voor de voedselbank een steuntje krijgen in de rug. Via ons spreekuur trachten we zoveel mogelijk te helpen met gratis brood, huishoudelijke spullen, beddengoed of kleding echter de cumulatie van bezuinigingen op zorggebied kunnen we niet wegnemen. Hierdoor gaat echter het besteedbare restbedrag van het inkomen met een klap naar beneden.


Chronisch zieken hebben door het minimum inkomen onze extra aandacht omdat ook zij naast de extra hulp van de voedselbank vallen. Alle beetjes helpen om deze mensen niet te vergeten en te verrassen met iets moois om verlichting te geven.

Stichting Houvast is direct of indirect niet betrokken bij een politieke partij en help gratis via haar spreekuur op woensdag Herenwal 2 " oer de brege"

Overige activiteiten zijn noodhulpvoorzieningen, een jaarlijkse gratis dagtocht, gratis actiedagen voor kinderen welke gedragen worden door sponsors. Daarnaast wordt gratis geholpen met bezwaarschriften.


*Voor chronisch zieken / minima met een beperkt budget in Heerenveen zijn we op zoek naar pannenkoeken-poffertjes-cakemix, koffie, slagroom, hartige hapjes, kerstpakketten, verzorgingsartikelen, langhoudbare producten.*


Wij streven er naar, met hulp van al onze vrijwilligers, een zo mooi mogelijk pakket samen te stellen waarbij "Hart voor Minima " geldt. Sponsors kunnen zich aanmelden via telnr. 0513-632329 waarbij ook verdere informatie gegeven kan worden. of een datum waarbij we uw bijdrage mogelijk kunnen ophalen. Ook financiële steun is mogelijk via rekeningnr. NL03RABO032884569 t.n.v. “Hart voor Minima".
HARTELIJK DANK namens onze vrijwilligers en Steunpunt Minima St. Houvast .
KvK 01081923

 

 

Steunpunt Minima St. Houvast zoekt leuke, lieve producten en smakelijke, houdbare levensmiddelen i.v.m. haar jaarlijkse Kerst-Verlichting's-Actie. Speciaal voor degenen die net niet in aanmerking komen voor de Voedselbank en/of chronisch ziek zijn.

Alle beetjes helpen!

Info via telnr. : 0513-632329

 

Secr. van Dekemalaan 3

8442 BA Heerenveen

Tel/fax 0513-632329

K.v.K.nr 01081923 - Banknr: NL03-Rabo-0132-8845-69

Spreekuur: Woensdag 9-12 u. Herenwal 2 “oer de brêge” Heerenveen

 

Verbonden aan EAPNN ( European Anti Poverty Netwerk Nederland )  Regie-groep gemeente Heerenveen
http://steunpunt-minima-st-houvast-heerenveen.jouwweb.nl/

FB algemeen : https://www.facebook.com/steunpuntminima.stichtinghouvastheerenveen

FB aangeboden: https://www.facebook.com/groups/403695766370610/

FB Wajong : https://www.facebook.com/groups/576700192461026/

 

Dagtocht van Steunpunt Minima Stichting Houvast in Heerenveen: 

door Vermilion Energy een groot succes!

 

Gedurende de schoolvakantie 2017 had Stichting Houvast Heerenveen  dankzij Vermilion Energie een prachtige dag. Deze actiedag werd opgezet voor kinderen en ouder(s) met een minimaal budget  in Heerenveen.   Door de donatie van Vermilion Energy werd het mogelijk een volledig verzorgde dag gratis voor 50 mensen aan te bieden.  

 

Vermillion Energy maakte eerder kennis met Stichting Houvast tijdens Hart van Heerenveen . En bood spontaan de mogelijkheid aan om  voor deze sympathieke actie een aanvraag te doen via hun fonds. Wat een onderdeel is van het internationale Ways of Caring programma van Vermilion. Het doel is om door middel van maatschappelijke schenkingen toegevoegde waarde te bieden aan de omgeving waarin de onderneming met projecten actief is.

In Nederland is Vermilion sinds 2004 actief in de opsporing en winning van aardgas.

De toegevoegde waarde bestond uit een dag zonder zorgen buiten de gemeentegrenzen. Onderweg verwend door drinken en hapjes, fruit en  later op de dag een lunchpakket en in de middag diverse versnaperingen. Aan het eind van de middag werd er in 2 groepen als extra verrassing bij het Horeca Jungle Cafe gegeten. Voor de kinderen waren er bubblesticks en een zakje chips na afloop.

Kinder-actie dagen van Steunpunt Minima Stichting Houvast in Heerenveen: 

 door KIWANIS Heerenveen een groot succes!

In het voorjaar, 24 en 25 april, gedurende de schoolvakantie had Stichting Houvast Heerenveen  dankzij KIWANIS HEERENVEEN 2 heerlijke dagen voor kinderen. Deze actiedagen werden op basis van 2 leeftijdsgroepen opgezet voor kinderen uit gezinnen met een minimaal budget  in Heerenveen.   Door de donatie van KIWANIS werd het mogelijk een volledig verzorgd dagje er-tussen-uit aan te bieden. Bij de jongsten een feestelijke hap met drinken en een goochelaar bij BALLORIG. En voor de  wat grotere kinderen was er pizza en drinken bij LASERGAME Heerenveen. 

 

 

 

Het Steunpunt Minima Stichting Houvast staat bekend om haar jarenlange inzet voor diegenen met een minimaal inkomen Op gebied van voorlichting, gratis kleding - huishoudelijke artikelen een gratis dagtocht, kinderacties en een spreekuur is zij afhankelijk van sponsoren en giften. Zij is niet verbonden aan politieke partijen.

Wij nodigen u uit om mee te helpen mensen in Heerenveen  die een lichtpuntje kunnen gebruiken te ondersteunen. Wij zetten ons al jaren in om chronisch zieken en minimale inkomens een steuntje in de rug te geven via  een jaarlijks dagje uit, de ondersteuning “Kerst-Verlichting” in december, kinderen van minima, hulp in de brede zin ( huisraad, kleding, noodvoorzieningen).

Als Stichting zijn we niet politiek gekleurd en afhankelijk van sympathisanten. Dit kunnen bedrijven zijn, particulieren, kerken die inlevingsvermogen hebben en beseffen dat de verhoudingen zoek zijn tussen een resterend klein budget voor voeding en vaste lasten.

Onze groep vrijwilligers zet zich belangeloos in dmv hand en spandiensten.

Wij werken doel gericht op gebied van hulp bieden bij het invullen van formulieren, bezwaarschriften en overige hulpvragen sinds 1992 ( werkgroep) en Stichting ( sinds 1998) in gemeente Heerenveen.

Ondersteuning kan bestaan uit houdbare levensmiddelen, wasmiddelen, wekelijks vers fruit/groente of jaarlijkse ondersteuning voor onze  “Kerst-Verlichting’s-Actie”. Financiële giften zijn ook welkom.

Wij hopen van u te horen, hartelijk dank daarvoor!

 

Met vriendelijke groet,

 

Steunpunt Minima Stichting Houvast - Secr. van Dekemalaan 3 - 8442 BA Heerenveen – Tel. / Faxnr: 0513-632320

K.v.K.nr 01081923 - Rabobanknr: NL03-Rabo-0132-8845-69

Spreekuur: Woensdag 9-12 u. Herenwal 2 “oer de brêge” Heerenveen

 

De ter beschikking gestelde goederen geven wij  door aan personen die onvoldoende middelen hebben om in het levensonderhoud te voorzien in gemeente Heerenveen.

 

FB algemeen : https://www.facebook.com/steunpuntminima.stichtinghouvastheerenveen

FB aangeboden: https://www.facebook.com/groups/403695766370610/

FB Wajong : https://www.facebook.com/groups/576700192461026/

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb