2019 It wie tegearre yn moaie dei in Wildlands !

Oog hebben voor degenen die het moeilijk hebben is Stichting Houvast niet vreemd.

We begonnen en bestaan  voor mensen die dat nodig hebben. En er zijn gelukkig meer soortgelijke in deze regio bijgekomen sinds onze start. Wij willen helpen met   goederen, kleding etc en hulp geven bij het invullen van de aanvragen of bezwaarschriften indienen. We staan naast ieder mens die om wat voor reden dan ook een lichtpuntje in het leven kan gebruiken. Daarnaast trachten we ieder jaar een dagje uit te organiseren ( wat dankzij sponsoring gelukkig ieder jaar ook doorging). Speciaal voor de kinderen  hebben we kinderacties op 2 leeftijdniveaus. Compleet met een hapje erna.

Het zijn doelgerichte acties waarvoor ieder jaar de inzet van onze enthousiaste en betrokken vrijwilligers hun steentje bijdragen.

 

 

 

Dankzij uw steun en door uw begrip  kunnen  we  deze mensen helpen en ont-spanning geven. Dat is hard nodig als er steeds minder besteedbaar inkomen overblijft. Wat is mooier dan een ander te helpen ?

Wilt u ons steunen met een doelgerichte actie?

Neem dan contact op met C.Bosma (secr.) Tel.: 0513-632329 voor meer info.

Stichting Houvast - van Dekemalaan 3   8442BA  Heerenveen

Met een zetel in in de Regiegroep Armoede Heerenveen . Onafhankelijk van politieke partijen . Met een hart voor minima!

KvKnr: 01081923

Banknr: NL03RABO-0132-8845-69

Ons spreekuur voor persoonlijke hulp is iedere woensdag op de Herenwal 2 (oer de brêge) tussen 9-12 u.